среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski z plastyku na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Budowa ploty plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki plastikowe na plot i bramę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak projektowane ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий